недеља, 21. април 2013.

Mladi liberali Crne Gore unaprijedili saradnju sa evropskim regionalnim liberalimaSofija, mladi liberali

U okviru redovne saradnje sa regionalnim i evropskim liberalnim organizacijama, Mladi liberali Crne Gore prisustvovali su okruglom stolu mladih liberala Balkana (ISEEL) i Holandske liberalne partije (VVD) u Sofiji.

Na okruglom stolu mladi liberali razmijenili su iskustva svojih zemalja u vezi sa zakonskom regulativom o položaju manjinskih zajednica i raspravljali o aktuelnoj političkoj situaciji u državama Balkana kao i o položaju liberalnih partija u tim državama nakon čega su usaglašeni zaključci o daljem djelovanju i učešću mladih liberala u procesu reforme i integracija država jugositočne Evrope.

Mladi liberali Crne Gore koje je predstavljao predśednik barskih mladih liberala Ammar Borančić i Danijel Kalezić iz Podgorice prenijeli su kolegama iz regiona i Evrope iskustva i izazove sa kojima se ta stranka susrijeće kao i probleme crnogorskog društva i države na putu evropskih integracija.

Borančić i Kalezić upoznali su kolege iz regiona i sa položajem manjina u našoj državi i kvalitetom zakonskih regulativa koje tretiraju ovu oblast. 

Na marginama skupa, oni su su sa podpredśednikom Internacionalne federacije mladih liberala (IFLRY) Stanislavom Anastasovim dogovorili obnavljanje članstva Mladih liberala Crne Gore u taj najviši mađunarodni organ mladih liberala.

U Sofiji je dogovorena dalja saradnja crnogorskih mladih liberala sa kolegama iz regiona i Evrope kao i realizacija zajedničkih aktivnosti i projekata u narednom periodu.

Mladi liberali Crne Gore