недеља, 15. децембар 2013.

Liberali žele zajedničku borbu za prava mladih, FOM SDP okreće glavu od problema.Odluka mladih SDP da napuste Crnogorski omladinski forum (COF), krovnu instituciju svih omladinskih organizacija u Crnoj Gori, nezrela je i predstavlja politiku bježanja od problema i pasivnog posmatranja društvenih problema mladih.
Da podsjetimo, COF je organizacija koja okuplja predstavnike mladih političkih partija, NVO sektora, sindikata, državnih organa i drugih organizacija mladih. U tom smislu COF je ogroman potencijal za akumulaciju i definisanje interesa svih mladih ljudi u Crnoj Gori i kvalitetno plasiranje zahtjeva i konkretnih rješenja za te problema državnim I međunarodnim organizacijama.
Nedopustivo je za podmladak vladajuće stranke napuštati takav kurs djelovanja, naročito sa nejasnim izgovorima povodom izjave bivšeg člana COF na temu LGBT Parade ponosa ako znamo da je direktor jedne LGBT organizacije Zdravko Cimbaljević u tom trenutku bio član Upravnog odbora COF, a da je ujedno najupečatljiviji javni istup SDP povodom LGBT prava bila izjava g. Šabovića u kojoj je tvrdio da su oni “bolesni” i da “to treba zabraniti”, a vi ste, eto, i dalje dio tog SDP.
Svjesni da rad COF zaista jeste potpuno pasiviziran i sveden na minimum, mi Mladi liberali nećemo tek tako odustati od tog projekta i u saradnji sa svim odgovornim i ozbiljnim organizacijama mladih, uradićemo sve da COF obnovi svoje aktivnosti i dobije mjesto koje mu pripada u borbi za mlade, već na narednoj Skupštini koja je zakazana ovog mjeseca.
Mi liberali shvatamo da se puna prava i potencijal mladih može ostvariti samo ako se mladi nametnu kao društveni faktor u Crnoj Gori, a ne kao potrošni materijal ili sporedni problem svake politike. Prvi korak u toj borbi jeste objedinjavanje svih resursa mladih koji su u ovom trenutku rasuti i podijeljeni po aktuelnim društvenim šablonima. Prevazilazeći takve svoje različitosti, bez demagogije i politikanstva, nas će spajati svijest da smo mladi ljudi koji žele promjene i odgovornost i spremnost da se borimo za njih.

Ammar Borančić – predśednik Mladih liberala Crne Gore

субота, 14. децембар 2013.

Međunarodni dan ljudskih prava: Bez velikog razloga za slavlje


Stavljajući u centar svog političkog djelovanja slobodnog pojedinca mi liberali obavezali smo se na borbu za osnovna ljudska prava svih građana i građanki i društvo u kojem će svi biti slobodni i jednaki u svojim slobodama pred ljudima a obavezni samo pred zakonom.
Današnji dan podsjeća nas na takvu značajnu prekretnicu i u ljudskom društvu, kada je Deklaracijom UN proklamovano da su :"Svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima." te da svi imaju pravo na život, ličnu slobodu i zaštitu ličnosti.
Crna Gora ovaj važan datum još jednom će obilježiti bez velikog razloga za slavlje i pohvale. Duboki ekonomski i socijalni jaz u društvu, segregacija RAE populacije, socijalna marginalizacija ostalih osjetljivih manjina, zataškavanje napada na slobodu govora i javne riječi problem su koji se u našoj državi ne rješavaju skoro deceniju, problem koji se gomilaju i koji su svojevrsni tabu za institucije koje su nadležne za njihovo rješavanje.
Posebnu pažnju treba obratiti na ekonomska prava mladih ljudi bez kojih mladi nemaju osnovne pretpostavke za kvalitetno ostvarivanje bilo kojeg drugog prava, obrazovanja, slobodnog kretanja, zdravog života, političkog ili kulturnog djelovanja. Mladi ljudi i dalje ostaju žrtve proklamovanih prava koja u ovakvom ambijentu nije moguće ostvariti i žrtve zatvorenosti institucija i političkih organizacija koje ostaju nezainteresovane za promjenu takvog stanja.
No treba primjetiti i pozitivne pomake Crne Gore koji će biti okrunjeni otvaranjem poglavlja 23. i 24. u pregovaračkom procesu u evrointegracijama države. Možda najznačajniji događaj u protekloj godini i uspjeh civilnog društva i ljudskih prava jeste  prva Parada ponosa u Podgorici koja je trasirala put u smjeru izgradnje društva na temeljima slobodnog pojedinca i ličnih sloboda. Pozitivan primjer je i formiranje Petnjice kao lokalne samouprave što je temelj svake parlamentarne demokratije.
Uvjereni smo da će otvaranje ovih poglavlja biti odličan input svim subjektima političkog i društvenog života u Crnoj Gori u kojem pravcu se moraju odvijati procesi u našem društvu i da će biti podsticaj da se još kvalitetnije radi na temeljnoj reformi političkog, ekonomskog i društvenog sistema. U tom procesu, doprinos nas liberal, kao i u protekloj godini bit će vrlo prepozantljiv.

Prilog: TV Montena

Ammar Borančić – predsjednik Mladih liberal Crne Gore

понедељак, 02. децембар 2013.

Mladi liberali na regionalnoj liberalnoj Konferenciji u Sloveniji

Mladi liberali i Jelko Kacin
Predśednik Mladih liberala Ammar Borančić sa delegacijom mladih LP , učestvovao je  na međunarodnoj zimskoj Konferenciji mladih liberala Balkana (ISEEL) u Mariboru, ujedno i završnoj śednici Balkanske liberalne mreže za 2013 godinu.
Na Konferenciji pod nazivom „Liberalna prošlost i sadašnjost za bolju budućnost“ mladi liberali raspravljali su o liberalnoj tradiciji na Balkanu i mjestu i doprinosu mladih ljudi procesu demokratizacije u regionu. Isto tako analizirano je i društveno stanje i pozicija mladih ljudi što će doprinijeti donošenju preporuka i akcionog plana za unaprijeđenje života mladih u regionu u narednoj deceniji.
Mladi liberali - svjetski dan borbe protiv HIV-AIDS
U radu konferencije učestvovao je i poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin koji je sa učesnicima razgovarao o aktivnostima liberala u najvišem predstavničkom tijelu EU i načinu na koji evropska liberalna parlamentarna grupa (ALDE) može uticati na dinamičniji razvoj regiona i inpute balkanskim državama za kvaliteniji i ubrzani proces evroatlanskih integracija.
Na Konferenciji mladih liberala Balkana usaglašena je i strategija daljeg djelovanja i dogovorena snažnija saradnja sa Mladim Liberalima Crne Gore i LPCG u borbi za emancipaciju i demokratizaciju društva i stabilizaciju političkog i ekonomskog sistema naše države.
Mladi LP još jednom su potvrdili pripadnost evropskoj liberalnoj familiji i svoj doprinos pozitivnim političkim kretanjima Crne Gore.
петак, 01. новембар 2013.

Na III Konferenciji Mladih liberala, za predsjednika izabran Ammar Borančić

Predsjednik LPCG i predsjednik Mladih liberala
Mladi Liberalne partije, na III redovnoj Konferenciji, 31.oktobra u Podgorici, izabrali su predsjednika i rukovodstvo mladih.  Jednoglasno, delegati iz svih opština za novog predsjednika Mladih izglasali su Ammara Borančića, dosadašnjeg koordinatora mladih i predsjednika mladih liberala u Baru. Za podpredsjednike predloženi su Luka Vučinić iz Nikšića i Ema Đuhić iz Podgorice čije funkcije će potvrditi predsjeništvo Mladih LP.

Na Konferenciji su usvojeni i novi Statut i Program Mladih liberala koji sadrže glavne odrednice daljeg rada i djelovanja podmlatka LPCG u skladu sa modernim, evropskim i liberalnim duhom i potrebama crnogorskog društva. Ovim Programom Mladi liberali su označili glavne probleme mladih u Crnoj Gori koji se tiču zapošlja

vanja, reforme ekonomskog i obrazovnog sistema, zdravlja mladih, nasilja kao i stanje u sportu i kulturi i ponudili konkretna rješenja za koja će se u narednom periodu aktivno zalagati.

Novi predsjednik Mladih LP, Ammar Borančić u svom obraćanju poručio je da se Crna Gora nalazi u jednoj od najtežih kriza, kako ekonomskoj tako i društvenoj, u posljednih nekoliko decenija a da najveći teret te krizne snose upravo mladi ljudi koji nemaju mogućnost odpočinjanja samostalnog života ili poslovanja i koji trpe posljedice konstantnog obesmišljavanja i urušavanja obrazovnog i socijalnog sistema.
Mladi liberali na Konferenciji
On je dalje pozvao mlade liberale da pomognu reformi društva: “Mi liberali i mi mladi  i slobodni ljudi, koji su uvijek i svuđe bili pokretači svih promjena, moramo imati snage i pameti da budemo pokretačka snaga jedne prosperitetne, napredne, modern i evropske Crne Gore. Sa istim onim entuzijazmom sa kojim su je naši stari liberali odbranili i obnovili mi je moramo izgraditi prema svojim idejama i potrebama I potrebama svih ljudi koju u njoj žive.” Kazao je Borančić.

Konferenciji, koja je održana na Dan osnivanja LPCG,  su kao gosti prisustvovail i predsjednik i poslanik LPCG Andrija Popović, generalni sekretar LPCG Esko Šainović kao i koordinator mladih Mirza Krcić
Nakon Konferencije svečano je proslavljen i Dan osnivanja Liberala, 31. Oktobar.

четвртак, 19. септембар 2013.

Luka Vučinić predśednik OO LPCG Nikšić

Predśednik Mladih liberala NK imenovan za predśednika nikšićkih liberala.

N
a vanrednoj sjednici Opštinskog odbora Liberalne partije Nikšić donešena je jednoglasna odluka da se za vršioca dužnosti predsjednika Opštinskog odbora Liberalne partije Nikšić, imenuje Luka Vučinić, odbornik LPCG u SO Nikšić.
Branko Mićković, dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora Liberalne partije Nikšić, je na IV redovnoj Konferenciji LPCG usmeno podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika OOLP Nikšić.
Opštinski odbor Liberalne partije Nikšić, je na vanrednoj sjednici, nakon njegovog usmenog obrazloženja, većinom glasova prihvatio ostavku i jednoglasno donio odluku o imenovanju Luke Vučinića za vršioca dužnosti predsjednika OOLP Nikšić.

Mladi liberali i liberalke žele uspješan rad u Nikšiću
dragom prijatelju Luki.

петак, 26. јул 2013.

Mladi LP sa djecom crnogorskih iseljenika: Zastave za uspomenu

Mladi Liberalne partije LP posjetili su danas djecu crnogorskih iseljenika koja pohađaju Ljetnu školu - “Crna Gora moja postojbina” na Ivanovim koritima.
“Nakon susreta sa organizatorima ljetnje škole, Mladi liberali su obišli radionice i interaktivne sadržaje koje pohađaju učesnici kampa i uvjerili se u veliko interesovanje za sadržaje koji djeci prezentuju jezik, kulturu i istoriju Crne Gore”, saopšteno je iz LP-a.

Mladi LP su organizatorima škole,  predstavnicima Centra za iseljenike i Zavoda za školstvo, predstavili svoje aktivnosti  na polju aktivne saradnje matice i dijaspore. Ovom prilikom predstavljena je i Deklaracija o dijaspori koju je LPCG predložila Skupštini na usvajanje.
“Djeci crnogorskih iseljenika iz cijele Evrope, Mladi LP su poklonili crnogorske zastave, koje će odnijeti u svoje države kao uspomenu na domovinu i lijepo druženje sa postojbinom”, saopšteno je iz LP.

недеља, 14. јул 2013.

Ljetnja škola mladih liberala 2013

Regionalna škola mladih liberala u organizaciji njemačke fondacije za slobodu - Fridrich Naumann održana je od 10. do 13. jula na Srebrnom jezeru u okolini Beograda.
Ljetnja škola koja svake godine okuplja sve mlade liberala iz regiona mjesto je đe se razgovaralo o svim aktuelnim problemima koji prate naše države u jeku ekonomske krize, klimatskih promjena i privrednih reformi.
Sa kolegama iz regiona, posebno Hrvatske, razgovaralo se o svim izazovima koji čekaju Crnu Goru na putu evropskih integracija kao i o kvalitetnim rješenjima kojima liberali i mladi ljudi mogu značajno doprinijeti svojim državama u tom procesu.
Posebno su značajna ikustva stečena od profesora i političara predavača (Ivan Despotovic, Oriano Otocanin, Ellen Madeker...) koja govore o prekograničnoj saradnji regiona, zajedničkim ekonomskim projektima i održivoj upotrebi fondova EU koje mogu doprinijeti kvalitetnijem i održivom ekonomskom i privrednom napretku naše države.

Mladi LPCG su na ljetnoj školi, tradiciono, sa kolegama iz susjednih država dogovorili zajedničke aktivnosti i druženja u narednom periodu koja će doprinijeti većoj vidljivosti i promociji liberalnih ideja i liberalne politike kako u njihovim državama tako i Crnoj Gori.

Neformalni dio škole

Ljetnjoj školi mladih liberala 2013 prisustvovali su pored gostiju iz EU i mladi predstavnici svih liberalnih stranaka iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Liberalna Partija Crne Gore- LPCG, ispred čijeg je podmlatka učestvovao u radu ljetnje škole predsjednik Mladih liberala Nikšića - Luka Vučinić.

четвртак, 11. јул 2013.

ISEEL i VVD u pośeti Mladim liberalima Crne Gore i LPCG

Rukovodstvo Liberalne partije Crne Gore i Mladih liberala Crne Gore, sastali su se sa ambasadorom Kraljevine Holandije, predstavnicima holandske liberalne partiije (VVD) i Mreže mladih liberala Balkana (ISEEL).
Na sastanku, koji je održan danas u Podgorici, poslanik vladajućih holandskih liberala Mark Verheijen, međunarodni sekretar Wouter Shroer i predśednik Mladih liberala Balkana i podpredśednik mladih Liberalne internacionale - Stanislav Anastasov, razgovarali su sa crnogorskim liberalima o evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona u svijetlu pristupa Hrvatske u EU. Oni su analizirali ulogu i doprinos liberala u tom procesu kao i naredne zajedničke aktivnosti na promociji liberalnih ideja.
Posebnu čast za Liberalnu partiju učinilo je i prisustvo Njegove ekselencije ambasadora Holandije g. Loran L. Stokvisa kojeg je predśednik upoznao sa istorijatom liberala u Crnoj Gori i procesom evropskih integracija naše države.
LPCG je ovom prilikom dogovorila dalju saradnju sa vladajućim holandskim liberalima, dok su Mladi liberali Crne Gore sa Mrežom mladih liberala Balkana utvrdili konkretne aktivnosti u narednom perodu na polju organizovanja treninga i seminara, kao i na polju međunarodne saradnje.
Ovim sastankom LPCG i Mladi LP još jednom su potvrdili da pripadaju porodici liberala Evrope i aktivno kreiraju njenu politiku a da je Crna Gora na sigurnom putu potpune potvrde svojeg evropskog duha i konačnog članstva u EU.

петак, 28. јун 2013.

Mladi liberali : Jednaka prava za sve!
“Crna Gora kao država sa evropskom i demokratskom tradicijom koja teži da svoj društveni sistem uvede u moderne evropske tokove mora biti sigurno mjesto za život svih svojih građana i građanki” saopštili su povodom  Međunarodnog dana ponosa LGBT osoba Mladi LPCG. 

“Suština pravno uređene i liberalne države za koju se mi zalažemo jeste da slobodan pojedinac, sa svim svojim posebnostima, mora imati mogućnost da traga za ličnom srećom i slobodom, a mi kao društvo smo dužni da svakom čovjeku obezbijedimo jednake uslove i mogućnosti.”
“Odgovornost za taj proces leži na državi i njenim institucijama, zato danas snažno apelujemo da se u procesu pregovora o članstvu u EU, otvaranjem poglavlja 23. i 24, posebna pažnja mora obratiti na marginalizovane društvene grupe, odnosno na njihovu pravnu i društvenu jednakost sa takozvanom većinom , a jedna od njih jeste i LGBTIQ.”, navodi se u saopštenju,
“Tek tada, Crna Gora će biti slobodna i srećna država svih njenih ljudi, a svi zajedno posvetićemo se opštem progresu društva.”
“Mladi liberali Crne Gore su jedina organizacija mladih, a LPCG jedina stranka u Crnoj Gori, koja se konkretno i javno zalaže za jednakost svih građana Crne Gore, a time i LGBTIQ osoba.
Podsjećamo da je Liberalna partija prva i za sada jedina partija koja je ostvarila kontakt i dogovorila aktivnu saradnju sa aktivistima i dijelom NVO sektora koji se bavim ljudskim pravima LGBT osoba.”
Mladi liberali Crne Gore, 28.jun 2013.

четвртак, 20. јун 2013.

Mladi liberali na Konferenciji u BeograduBorancic i Jovicevic

Mladi liberali Crne Gore učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji mladih liberal u Beogradu.
Ovoj konferenciji u organizaciji Fridrih Nauman fondacije, Evropskog liberalnog foruma i Evropskog parlamenta pod nazivom “Migracije i integracije” dio je projekta analiza i rješavanja problema iseljenika i doseljenika u zemljama EU i zemljama regiona.
Mladi Liberalne partije CG Jovana Jovićević i Ammar Borančić predstavili su kolegama iz regiona i Evrope problem sa kojima se u zadnje dvije decenije Crna Gora suočava na ovom polju ali i pozitivne primjere iz naše države koji će poslužiti usvajanju zajedničke platforme za regionalnu saradnju u ovoj oblasti.
Borančić i Jovićević iskoristili su konferenciju i za učvršćivanje tradicionalnih odnosa crnogorskih mladih iberala i evropske liberalne porodice u cilju daljih zajedničkih aktivnosti na polju evropskih integracija naše države I kontinuirane edukacije mladih liberala i liberalki. Isto tako postignut je dogovor o intezivnijoj saradnju sa mladima LDS BiH o konkretnim aktivnostima koje će ove dvije partije sprovoditi u narednom period.
Mladi liberali Crne Gore su jedina politička organizacija mladih u Crnoj Gori koja ostvaruje uspješnu saradnju sa svim regionalnim i evropskim liberalnim političkim I nevladinim organizacijama, predstavljajući Crnu Goru kao modernu i liberalnu državu mladih ljudi.

Mladi liberali Crne Gore