петак, 28. јун 2013.

Mladi liberali : Jednaka prava za sve!
“Crna Gora kao država sa evropskom i demokratskom tradicijom koja teži da svoj društveni sistem uvede u moderne evropske tokove mora biti sigurno mjesto za život svih svojih građana i građanki” saopštili su povodom  Međunarodnog dana ponosa LGBT osoba Mladi LPCG. 

“Suština pravno uređene i liberalne države za koju se mi zalažemo jeste da slobodan pojedinac, sa svim svojim posebnostima, mora imati mogućnost da traga za ličnom srećom i slobodom, a mi kao društvo smo dužni da svakom čovjeku obezbijedimo jednake uslove i mogućnosti.”
“Odgovornost za taj proces leži na državi i njenim institucijama, zato danas snažno apelujemo da se u procesu pregovora o članstvu u EU, otvaranjem poglavlja 23. i 24, posebna pažnja mora obratiti na marginalizovane društvene grupe, odnosno na njihovu pravnu i društvenu jednakost sa takozvanom većinom , a jedna od njih jeste i LGBTIQ.”, navodi se u saopštenju,
“Tek tada, Crna Gora će biti slobodna i srećna država svih njenih ljudi, a svi zajedno posvetićemo se opštem progresu društva.”
“Mladi liberali Crne Gore su jedina organizacija mladih, a LPCG jedina stranka u Crnoj Gori, koja se konkretno i javno zalaže za jednakost svih građana Crne Gore, a time i LGBTIQ osoba.
Podsjećamo da je Liberalna partija prva i za sada jedina partija koja je ostvarila kontakt i dogovorila aktivnu saradnju sa aktivistima i dijelom NVO sektora koji se bavim ljudskim pravima LGBT osoba.”
Mladi liberali Crne Gore, 28.jun 2013.

четвртак, 20. јун 2013.

Mladi liberali na Konferenciji u BeograduBorancic i Jovicevic

Mladi liberali Crne Gore učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji mladih liberal u Beogradu.
Ovoj konferenciji u organizaciji Fridrih Nauman fondacije, Evropskog liberalnog foruma i Evropskog parlamenta pod nazivom “Migracije i integracije” dio je projekta analiza i rješavanja problema iseljenika i doseljenika u zemljama EU i zemljama regiona.
Mladi Liberalne partije CG Jovana Jovićević i Ammar Borančić predstavili su kolegama iz regiona i Evrope problem sa kojima se u zadnje dvije decenije Crna Gora suočava na ovom polju ali i pozitivne primjere iz naše države koji će poslužiti usvajanju zajedničke platforme za regionalnu saradnju u ovoj oblasti.
Borančić i Jovićević iskoristili su konferenciju i za učvršćivanje tradicionalnih odnosa crnogorskih mladih iberala i evropske liberalne porodice u cilju daljih zajedničkih aktivnosti na polju evropskih integracija naše države I kontinuirane edukacije mladih liberala i liberalki. Isto tako postignut je dogovor o intezivnijoj saradnju sa mladima LDS BiH o konkretnim aktivnostima koje će ove dvije partije sprovoditi u narednom period.
Mladi liberali Crne Gore su jedina politička organizacija mladih u Crnoj Gori koja ostvaruje uspješnu saradnju sa svim regionalnim i evropskim liberalnim političkim I nevladinim organizacijama, predstavljajući Crnu Goru kao modernu i liberalnu državu mladih ljudi.

Mladi liberali Crne Gore