четвртак, 10. децембар 2015.

Regionalnu Deklaraciju ljudskih prava podržali i Mladi LPCG

Poštovani,
Građanska alijansa je povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava inicirala zajedničku Deklaraciju koju su potpisale stranačke organizacije mladih 12 političkih partija iz Crne Gore a koja tretira suštinska pitanja mladih u regionu sa posebnim akcentom na poštovanje ljudskih prava.
Građanska alijansa je, u saradnji sa partnerskim kancelarijama iz regiona je 2014 godine formirala regionalnu Mrežu podmladaka političkih partija koja ima za cilj da okupi strukture mladih u okviru partijskih organizacija oko univerzalnih demokratskih vrijednosti poput ljudskih prava, bez obzira na svoje političke ideologije i različita politička stanovišta. Ova Mreža ima za cilj da doprinese međusobnom povezivanju mladih u regionu, boljoj međusobnoj saradnji te pokretanju značajnih procesa koji su od suštinskog značaja za uspješnu buduću saradnju svih država Zapadnog Balkana.

уторак, 04. август 2015.

Novi zakoni olakšaće ekonomski položaj građanaUsvajanjem seta ekonomskih zakona u posljednjem dijelu proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore  implementiran je značajan dio ekonomskog programa Liberalne partije, ali i značajno olakšan ekonomski položaj građana i građanki.
Kako je javnost upoznata, Skupština je usvojila, na prijedlog Liberalne partije, Zakon o ličnom stečaju potrošača, koji daje mogućnost svim potrošačima, odnosno građanima Crne Gore za novi početak u slučaju kada imaju određene finansijske obaveze koje ne mogu izmiriti. Ovaj Zakon predviđa olakšani, vansudski, postupak rješavanja finansijskih sporova ali i garantuje dužniku osnovnu finansijsku i stambenu sigurnost kao i mogućnost oslobađanja dijela duga pod određenim uslovima.

Sindikati se svađaju, radnici ispaštaju!Radnička prava i kvlitetniji položaj radnika u Crnoj Gori zahtijevaju stalne napore i težnje ka poboljšanju kako regulative u ovoj oblasti tako i njenog snažnijeg sprovođenja u praksi. Brojne su prepreke koje ne dozvoljavaju brži tempo razvoja u ovoj oblasti, od nepostojanja kvalitetnog slobodnog tržišta i konkurentnosti preko slabo razvijenog preduzetništva i privatnog sektora pa do pojedinaca koji nijesu spremni ili nijesu u mogućnosti da označe konkretne propuste i probleme u radnom zakonodavstvu u praksi i zahtijevaju, zajedno sa političkom i stručnom javnošću, konkrente mjere i izmjene koje bi doprinijele kvalitetnijem položaju zapošljenih lica u određenom segmentu. Takav problem defintivno jeste posljedica manjka građanske svijesti o pravima koja nam pripadaju kao i manjka građankse hrabrosti da se izborimo za ono što nam pripada.

петак, 17. јул 2015.

13. jul: Crnogorci zaslužuju moderno i slobodno društvoIstorijska vertikala crnogorske državnosti, koja seže sve do Barske bitke 1042. godine, doživjela i svoj međunarodno-pravni trijumf na današnji dan 1878. godine na Beerlinskom kongresu. Sticajem okolnosti, 13. jula 1941. godine u fašizmom porobljenoj Evropi, crnogorski narod podigao se na prvi i tada najmasovniji ustanak protiv fašističkih i nacističkih okupatora  te na taj način vaskrsao onaj stari duh slobodne države Crne Gore koji je decenijama potiran i prikrivan. Ono što sa današnje distance sigurno možemo zaključiti jeste da je 13. jul 1941. koji je još jednom potvrdio crnogorsko postojanje i opredijeljenost Crne Gore ka demokratiji i slobodi, definitivno bio kamen temeljac za ono što se dogodilo 21. maja 2006. godine.

четвртак, 25. јун 2015.

Represija ne daje rezultate, potrebna podrška i razumijevanjeDanas u Podgorici akcijom Juventasa i Mladih Liberala završena je međunarodna kampanja “Podrži, ne kažnjavaj” koja se prvi put obilježava ove godine u Crnoj Goru na Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga. Mladi LPCG i Juventas proteklih dana obilježili su ovu kampanju i u Baru, Bijelom Polju i Kotoru gdje su razgovarali sa mladima o izazovima zloupotreba droga u tim gradovima. Tim povodom, oni su danas održali i zajedničku konferenciju za medije.

Mladi u Crnoj Gori smatraju da je sistem podrške toj populaciji koja počinje da ekperimentiše sa psihoaktivnim supstancama nedovoljno razvijen, a da nivo stigme i diskriminacije utiče na povećanje broja zavisnika od droga, kazala je programska direktorica nevladine organizacije Juventas, Tijana Žegura.

Mladi LP i Juventas: Nedostaju servisi podrške i pomoći zavisnicima Danas je u Kotoru u okviru kampanje „Pruži podršku, a ne kažnjavaj“ održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije iz ovog grada. Kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, prioritizuje zdravstvenu i socijalnu zaštitu korisnika psihoaktivnih supstanci, njihovih porodica i zajednica u kojima žive, nasuprot ustaljenog modela pravnog kažnjavanja ove kategorije stanovništva. Oni su ranije u drugim gradovima analizirali probleme narkomanije među mladima, što donosi legalizacija marihuane i kako se može sanirati posljedice zloupotrebe droga.
Mladih LP su ukazali na postojanje velikog problema zloupotrebe droga među mladima u Kotoru, gradu „u kojem je važnije da okolina ne sazna da neko ima takav problem, nego liječenje, zdravlje i na kraju život te mlade osobe“. Kotor je grad čiji je Dom zdravlja posljednjih mjeseci imao problema u snadbijevanju medikamenata za liječenje bolesti zavisnosti, konkretno kod opijatskih zavisnika.

LP i Juventas: 84% korisnika probalo drogu kao maloljetni, država nema odgovor


Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.
Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Legalizacija kanabisa doprinosi smanjenju štete od zloupotreba droga


Danas u Baru pokrenuta je prva kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, koja se u svijetu obilježava kao suprotnost tradicionalnom načinu obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, koji zastupa na prvom mjestu borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Sa druge strane, kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, prioritizuje zdravstvenu i socijalnu zaštitu korisnika psihoaktivnih supstanci, njihovih porodica i zajednica u kojima žive.  Na ovaj način, organizacijom aktivnosti u više gradova, Crna Gora se pridružila globalnoj kampanji, koja se organizuje već četvrta godina za redom. Akcija koju je pokrenuo NVO Juventas, a uz podršku Mladih Liberalne partije ima za cilj da podigne svijest o izazovima koje korišćenje droga predstavlja za naše društvo sa posebnom pažnjom na mlade ljude.

понедељак, 08. јун 2015.

Borančić: Članstvo u NATO je odbrambeni štit protiv radikalnog ekstremizmaTurbulenti događaji na međunarodnoj sceni nijesu mogli a da ne ostave značajan traga na naše, još uvijek politički i ideološki nesređeno, područije. Tim prije što je posljednja decenija obilježena procesom globalizacije koji je svako društvo i dražu učinio potpuno otvorenom i bliskom sa drugim društvima i državama. Pored svih pozitivnih posljedica koje donosi globalizacija svjetskog društva, ovih dana svjedočimo i njihovim masovnim zloupotrebama od strane socijalno marginalnih grupacija i ekstremnih, agresivnih pojedinaca. Posebno otežavajuća okolnost jeste i ekonomska nesigurnost na evropskom kontinentu ali izgleda i nedostatak jasno definisane društveno-političke platforme lidera modernog i demokratskog svijeta koja nudi izvjesnu budućnost.

уторак, 26. мај 2015.

Đe je Crna Gora 9 godina nakon obnavljana nezavisnosti?Crna Gora uoči samog jubileja, 10. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, gotovo da je zaboravila ona osnovna načela i ideale koje smo ugradili u temelje novog društva u noći 21. maja 2006. godine. Liberali sa posebnom pažnjom analiziraju učinke i poziciju Crne Gore ali i našeg društva do današnjeg dana. Liberalna ideja slobodne Crne Gore koju smo proklamovali prije gotovo tri decenije jeste doživjelatrijumflnu pobjedu, pitanje je na koji je način i koliko kvalitetno usmjerava energija koja je proizašla iz te pobjede. Čini se da je u najvećoj mjeri ona ostala neiskorištena.

Takvo stanje koje može biti odraz nespremnosti ili zamora političkih elita da se suočavaju sa sve većim izazovima koji neminovno dolaze sa suverenošću za koju smo se zajedno opredijelili  ali i odraz nespremnosti društva, naviklog na konformizam komunističkog sistema, da promišljeno donosi odluke o sopstvenoj budućnosti i odgovorno snosi polsjedice za takve odluke. 

понедељак, 27. април 2015.

Mladi LP: Okupljamo one koji vjeruju u slobodno i moderno društvo Mladi liberali Crne Gore u saradnji sa VVD holandskim liberalima, održali su u Podgorici trodnevni trening za mlade “Youth as target group for liberal ideas”. Oni su, zajedno sa partnerima iz VVD, kreirali komunikacione strategije za mlade u Crnoj Gori na temeljima liberalnih ideja i načela. Takva strategija za cilj ima okupljanje svih liberalnih i progresivnih mladih ljudi koji vjeruju u slobodno i urbano društvo i pojedinca. 
Učesnici seminara iz svih dijelova države, predstavili su i analizirali probleme lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na ono što pogađa mlade ljude u svakoj od Opština. Cilj takve analize jeste temeljno targetiranje svih problema i iznalaženje konkretnih rješenja koja će se temeljiti i sadržati u liberalnoj stategiji za mlade. Takvim rješenjima kroz ovu strategiju, Mladi LP ponudiće svim mladim ljudima viziju daljeg društvenog razvoja.

четвртак, 23. април 2015.

Borančić: Država nema pravo da zaviruje u novčanike građana

Poskupljenja goriva od 7 centi po litru odraz je prevelikih prava koje je država uzela za sebe ali i indikator nepostojanja kritičke građanske svijesti i hrabrosti čije odsustvo i jeste dopustilo birokratskom aparatu države da zadire u sve više društvenih pora i, svako malo, zaviruje i novčanike građana i građanki.
Takav trend nije novina, on se ogledao i kroz takse “euro po euro” ali i kroz najavljeni zakon o eksproprijaciji zemljišta koji je surotan liberalnim principima demokratije i modern države, tvrdi za Kodex Ammar Borančić, predsjednik Mladih Liberala Crne Gore
On kaže da Liberalna partija svojim djelovanjem u Skupštini Crne Gore pozdravila je početak projekta izgradnje autoputa, kao jednog od zaista prioritetnih infrastukturnih i razvojnih pitanja i projekata Crne Gore, no, može biti diskutabilan način na koji dolazimo do takvog, zajedničkog, cilja i dobra za sve građane. 

Vučinić u rukovodstvu liberala Jugoistočne Evrope

Potpredsjednik Mladih Liberala u Upravnom odboru mreže liberala Balkana

Luka Vučinić, član predsjedništva Liberalne partije iz Nikšića, učestvovao je u radu Upravnog odbora LIBSEEN-a mreže liberala Jugoistočne Evrope u Ljubljani. On je tom prilikom zvanično potvrđen kao član Upravnog odbora ovog regionalnog tijela liberala a u ime Liberalne partije Crne Gore. 
Na sastanku u Ljubljani diskutovalo se o jačanju liberalizma i partija liberalne orjentacije na Balkanu, unaprijeđenju mreže liberala, kao i problemima sa kojima se liberali suočavaju u svojim državama.  Vučinić je naglasio potrebu da se posebna pažnja obrati na jačanje prava žena i njihove zastupljenosti na mjestima donošenja odluka. On je predstavio i inicijativu Liberalne partije za naknade za majke sa troje i više đece i određenim radnim stažom koja je dobila podršku i drugih političkih partija u Skupštini.

среда, 15. април 2015.

Liberali na međunarodnoj akademiji LGBT ljudskih prava u NjemačkojLiberalna partija Crne Gore učestvovala je na međunarodnom skupu o ulogama i doprinosu liberala u zaštiti ljudskih i građanskih prava LGBTQ ljudi. Skup u organizaciji njemačke liberalne fondacije Fridrih Nauman i njemačke liberalne partije FDP održan je na Theodor-Heuss akademiji u Gumersbahu u Njemačkoj. U ime Liberalne partije u radu akademije učestvovao je potpredsjednik Mladih LP Nikola Obradović, kao i savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore Jovan Kojičić.

Učesnici seminara prezentovali su stanje i nivo dostignutih ljudskih prava i sloboda u ovoj oblasti u svojim državama. Potpredsjednik Mladih liberala predstavio je društveno-političku situaciju u Crnoj Gori prije prvog Montenegro pridea i napredak koji je ostvaren u proteklih nekoliko godina nakon održavanja drugog Pridea te doprinosu LPCG, kao jedine partije u Crnoj Gori koja je otvoreno govorila o problemima LGBT građana, takvim reformskim procesima u Crnoj Gori.

четвртак, 19. март 2015.

Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društvaSve vidljivije kriminalne aktivnosti i agresivnost takvih okršaja koji, praktično, postaju svakodnevnica definitivno mogu da nas zamisle kakvo društvo postajemo, odnosno, na kakvim temeljima uopšte naše društo i naša kultura počiva. Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društva i takvom trendu se niko ne suprotstavlja, čak ni oni kojima je to posao, prije svega MUP, tužilaštvo i sudovi. Sve to kreira ambijent u kojem se nijedan građanin ili građanka Crne Gore ne može osjećati sigurno, bezbijedno i udobno u svakodnevnici i na bilo kojem mjestu. Posljedice takvog stanja mogu biti nesagledive i zahtijevaju analizu stručnjaka, ali svakako da se to odražava na opšte mentalno zdravlje nacije, poslovnu produktivnost, slobodu misli i javnog manifestiovanja iste i tome slično, u nedogled.

субота, 28. фебруар 2015.

Mladi Atlanskog saveza: Zajedničkim aktivnostima do bolje informisanosti građana o NATO-u

Zajedničko djelovanje doprinosi boljoj informisanosti građana Crne Gore o NATO-u, prvenstveno mladih ljudi, a to podrazumijeva definisanje zajedničkog plana aktivnosti i konkretne projekte usmjerene ka građanima Crne Gore, ocijenjeno je na okruglom stolu koji su održali Mladi Atlantskog saveza Crne Gore na Pravnom fakultetu u Podgorici.  
Borancic, Obradovic
Okrugli sto na temu “Uloga i aktivnosti omladinskih organizacija u procesu evroatlantskih integracija” je prva u nizu aktivnosti posvećenih mladim ljudima sa ciljem podizanja nivoa informisanosti o evroatlantskim integracijama, a učesnici okruglog stola su bili predstavnici organizacija mladih koje se zalažu za ulazak Crne Gore u NATO Alfa Centra, MAPSS-a, MAYAA-e, kao i predstavnici organizacija mladih političkih partija DPS, SDP, PZP, Pozitivna Crna Gora, Bošnjačka stranka, Liberalna partija Crne Gore i Cdu.. 

субота, 14. фебруар 2015.

Vučinić iz Liberalne partije individualni član ALDE saveza liberala EvropeLuka Vučinić, potpredsjednik Mladih Liberala i odbornik LP u SO Nikšić, primljen je u članstvo ALDE saveza liberala i demokrata Evrope kao individualni član. Vučinić je prvi pojedinačni  član ovog evropskog saveza iz Crne Gore.

Krajem prošle godine i Liberalna partija Crne Gore primljena je u članstvo ALDE saveza liberala i demokrata Evrope, jednog od najsnažnijih političkih saveza u Evropskom parlamentu, koji okuplja sve liberalne partije, organizacije ili pojedince iz država Evrope.

уторак, 10. фебруар 2015.

Lažno puritanstvo!Kolumna u FORUM-u ND "Vijesti"

Ovih dana mase su zabrinuto lamentirale nad izgovorenom metaforom poslanika liberala, Popovića. Kako je on kazao, mi (u Crnoj Gori) bi najčešće da se tucamo ali ako nekako može da nam ne ulazi, a ako ne, onda opet lamentiramo nad teškom sudbinom i produkovanom apstinencijskom krizom. Ova metafora doista jeste sublimirala, u nekoliko sekundi, kompletnu crnogorsku društveno-političku zbilju protekle dvije decenije sve do tenutka kada je ova čuvena fraza izgovorena, a bojim se, tako će biti i nakon nje.

Crnogorcima se tada, u sličnom ekcesu mnogo težih posljedica, dešavao narod, koji je nakon toga oplakan, dešavala se vlast koja je zatim izlelekana, dešavalo se i to da nas NATO avijacija 1999. zaobišla u svojim vojnim intervencijama, ali smo mi, kao pravi puritanci i moralni čistunci zakukali, a kako to da nas ne bombarduju, čak pokušavjući da „operemo ukaljani obraz“ gađajući avione u valterovskom stilu, dugim devetkama. Takvi smo mi Crnogorci i danas u nekim, manje povjesnim i presudnim, događajima i temama.

уторак, 03. фебруар 2015.

Borančić: Podrška Crnoj Gori na putu ka EU, ali i upozorenje!Jasne su poruke koje je Crna Gora dobila sa plenuma PS Savjeta Evrope, one jesu potvrda i afirmacija političkog puta Crne Gore ali i jasan indikator neažurnosti i nedostatka političke volje ili kapaciteta u smislu onoga što već dugo opterećuje demokratske reforme naše države a ogleda se kroz stanje u sudskoj vlasti i tužilaštvu ali i bezbjedonosnom sektoru. Interesantno je da je na identične probleme i ranije ukazivala plenarna skupština NATO saveza kao uslov da naša država ove godine dobije pozivnicu za članstvo ovog saveza.
Slična je situacija i sa ovom odlukom PSSE koja će pratiti reformske procese do kraja 2017. nakon čega će naša država biti na novoj prekretnici, odnosno, nivo naše odgovornosti i psotignutih rezultata tada će nas preporučiti kao ozbiljnu članicu EU ili s druge strane, kao državu koja nema volje i sposobnosti da bude konkurentna u današnjem, modernom, svijetu.

петак, 23. јануар 2015.

Zajednička platform svih država regiona za kvalitetnu perspektivu budućnosti

Izvor: portal Kodex.me
Regionalna saradnja zemalja Balkana sa posebnim akcentom na regiona zapadnog Balkana, neophodan je uslov za snažnije reforme i demokratizaciju ali i povećanje kvaliteta i sigurnosti života svih građana i građanki ovih država. Tranzicioni procesi, nakon decenija društveno-političkih i ekonomskih nestabilnosti, oslabili su kapacitete svake zemlje pojedinačno u smislu konkurentnosti i spremnosti da se suoči sa globalnim izazovima. Stoga je prirodno da države koje dijele identične ekonomske, tržišne, kulturološke i istorijske pretpostavke, teže bliskijoj saradnji.
U svakom slučaju taj proces u narednom periodu neminovan je, pridruživanjem država regiona Evropskoj uniji i njihovom tržištu, bez postojanja granica i drugih podjela i ograničenja. Baš zato i jeste važno da umrežimo i uvežemo sve svoje potencijale ne bi li na velikom tržištu zemalja Evrope bili ozbiljan i konkurentan činilac. Osim toga, ta saradnja temeljiće se i na zajedničkom rješavanju bezbjedonosnih problema, odnosno suzbijanju organizovanog kriminala sa kojem do sada, pojedinačno, države nijesu uspjele da se obračunaju, što će biti dodatni podsticaj za dalje reformske procese u smislu priključenja EU i NATO savezu.

понедељак, 12. јануар 2015.

Borančić: Neutralnost ne dolazi u obzir, Crna Gora mora biti članica NATO

Predsjednik Mladih LP za portal Kodex.me o bezbjedonosnoj situaciji i člansvu Crne Gore u NATO savez u svijetlu aktuelnih pojava terorizma.
U svijetlu posljednjih terorističkih akcija militantnih ekstremistau Evropi, sve je jasnija potreba za globalnom mrežom sigurnosti i potreba za snažnijom saradnjom svih država u cilju zaštite bezbijednosti građana i građanki ali i javnog poretka koji ne smije počivati na strahu i nametanju atmosfere nesigurnosti.
Crna Gora je država koja se u bliskoj prošlosti suočavala sa takvim pojavama na svojoj teritoriji ili prijatnjama na teritoriji država regiona, a neke od posljedica takvih događanja osjećaju se i danas. Ako želimo potpunu sliku o poziciji naše države u smislu njene bezbijednosti i siggurnosti njenih građana, možemo se vratiti i cijeli vijek iza nas u kojem je Crna Gora bila pogodna meta za širok dijapazon militantnih ekstremizama i provociranje ratnih sukobljavanja.
U danasnjem, modernom, svijetu koji je sve brže postaje globalna država u kojoj smo svi zavisni jedni od drugih i dešavanja na jednom meridianu svoj odjek lako i brzno nađu na drugom kraju svijeta, naša država, samostalno, ne može imati realnu snagu da nama građanima obezbijedi visok nivo sigurnosti i osjećaj bezbijednosti. U tom smislu ideje o neutralnosti Crne Gore zvuče, bezmalo, utopistički i mogu biti interesnatne samo na nivou teorijske rasprave. Opravdavati takve zahjteve primjerima Švedske, Austrije ili Švajcarske koja tradiciju neutralnosti baštini od prvih vijekova ove ere ali posjeduje i neophodno prirodno i privredno bogatstvo, ekonomsku samostalnost i vojnu silu da konkuriše među svjetskim silama kao neutralan politički faktor.