уторак, 28. октобар 2014.

Lustracija preduslov za obnovu sistema vrijednosti


Izjava za portal kodex.me

Crnogorskom društvenom i političkom sistemu, više nego ikada, neophodan je proces lustracije. Liberalna partija podnijela je Skupštini Crne Gore prijadloga Zakona o lustraciji 2007. godine koji do danas nije uvršten u dnevni red , a takav prijedlog obnovljen je 2013. godine, no, izgeda da je i dalje zaturen u fiokama predsjedavajućeg Skupštine Crne Gore.

Suočavanje sa prošlošću i demistifikacija istorijskih procesa i dešavanja zadnje tri decenije u Crnoj Gori, temeljne u pretpostavke za izgradnju kvalitetnog i stabilnog državnog i društvenog sistema. Ono što je možda i najvažnija posljedica lustracije jeste povratak povjerenja građana u institucije sistema i političke procese, koje će konačno morati predvoditi kvalifikovani i časni profesionalci bez mrlja u biografiji i sjećanju građanstva.
Postavljajući takve temelje za demokratski, moderni i nemonopolski sistem u kojem će se svaki građanin osjećati sigurno i komotno pred ostalim građanima ali i pred državnim institucijama i funkcionerima, stvaraju se uslovi za izgradnju odnosno, obnovu jasno definisanog, čistog i moralnog sistema vrijednosti. Crna Gora u burnom stoljeću koje je završeno 2006. godine, nije često imala priliku za takvo što, baš zato dužnost današnje Crne Gore, njenih lidera, političara, profesionalaca i naroda, jeste da nasloni dalji državni razvoj na takve vrijednosti koje može iskristalisati samo lustracija.
Svjesni smo da svaki proces emancipacije društva i uvođenje sistema u tokove novog demokratskog poretka mora naići na otpor ali smo uvjereni da se argumentovanim dijalogom i činjenicama, te konsenzusom svih demokratskih i progresivnih snaga, ima šanse doći do rješenja i “pročišćavanja” crnogorskog bića od duhova prošlosti. Jedino tako možemo racionalno razmišljati o sadašnjosti i planirati budućnost.


Ammar Borančić

Liberalna partija Crne Gore

недеља, 26. октобар 2014.

Mladi Liberalne partije članovi LYMEC- Mladih liberala Evrope


Mladi Liberali Crne Gore na Kongresu LYMEC- Evropskih mladih liberala u Berlinu, obnovili su članstvo u toj organizaciji. Kongres koji okuplja sve mlade liberale i podmlatke liberalnih političkih partija Evrope i članica ALDE saveza podržao je apsolutnom većinom glasova članstvo Mladih LP.  Prijem Mladih liberala Crne Gore u LYMEC pozdravila predsjednica te organizacije Vedrana Gujić.
Kongresu “Stand Up for Liberalism” čiji su domaćin njemački Junge Liberale prisustvovala je delegacija Mladih liberala Crne Gore, kao jedinog liberalnog političkog podmlatka iz naše države, koju su predvodili predśednik ML Ammar Borančić i potpredśednik ML Nikola Obradović.

Obradović je delegatima predstavio istorijat i aktuelnu političku poziciju Liberalne partije i Mladih liberala Crne Gore. On ih je upoznao sa doprinosom liberala aktivnom napretku i reformama u Crnoj Gori poslednje dvije decenije, kao i sa inicijativama koje su liberali promovisali u posljednjem mandatu, a koje se tiču medicinske legalizacije marihuane, prostitucije, otvorenu podršku jednakim pravima LGBT osoba i izgradnju stabilnog civilnog sektora te slobodne ekonomije i tržišta.

Mladi Liberali Crne Gore članovi su i ISEEL Balkanske liberalne mreže a na ovaj način potvrdili su svoj puni međunarodni integritet i doprinos demokratizaciji regiona i Crne Gore te reformama društveno-političkog sistema u evrointegracionim procesima.PR služba Liberalne partije

четвртак, 16. октобар 2014.

Borančić: Vladavina prava je preduslov za društveni napredak

Izjava za portal kodex.me
Crna Gora prva je u redu država koje pregovaraju za ulazak u Evropsku uniju, određeni napredak Evropska komisija je prepoznala, ali dva najvažnija poglavlja 23 i 24 i dalje predstavljaju najveći izazov. Evropska komisija bi, ukoliko ne bude pomaka kada je riječ vladavini prava, mogla da aktivira takozvanu klauzulu o balansu za Crnu Goru što zapravo predstavlja "zamrzavanje" pregovaračkog procesa kada je riječ o ostalim poglavljima poglavlja. Dakle, ako je napredak u vladavini prava značajno umanjen, Komisija može, pošto je iscrpjela sve druge raspoložive mjere, da zaustavi pregovaranje za ostala poglavlja.
"Vladavina prava je preduslov za društveni napredak. Vladavina prava i snažnije reforme u toj oblasti najveći su problem sa kojim se crnogorski sistem susrijeće u procesu evro-integracija, što je ocjena i u ovogodišnjem Izvještaja EU o napretku naše drave, kaže za Kodex Ammar Borančić iz Liberalne partije.
On tvrdi da je Crna Gora kvalitetno usaglasila najveći dio pravnog sistema i zakonske regulative sa standardima naprednih demokratija Evropske Unije.
"No, najveći problem i dalje jeste implementacija takvih zakonskih rješenja, koja izgleda još uvijek nijesu zaživjela u praksi.
Ono što je neophodna pretpostavka za uspostavljanje i funkcionisanje takvog sistema jeste najprije politička volja onih struktura koje su odgovorne za kvalitet implementacije zakona i onih koji su odgovorni za sankcionisanje u slučaju nečinjenja. Druga bitna pretpotavka jeste profesionalizacija izvršnih organa i organa sudskog i tužilačkog sistema. Administracija zadužena za te oblasti, očigledno nije pokazla sposobnost da se nosi sa novim sistemom rada i da praktično uspostavi sistem vladavine prava u Crnoj Gori. Nedostatak stručnog znanja i profesionalne i građanske hrabrosti možda je i najveća prepreka u tom smisli", jasan je Borančić.
On kaže da će pravna država i država vladavine prava mjeriti svoja dostignuća isključivo djelotvornim kreiranjem društvenog ambijenta jednakosti pred zakonom, pravne sigurnosti svih građana koja će biti zagarantovana pred svakim sudom i tužilačkim organima i konačno svrsishodnim sankcijama koje će državu i društvo učinjeti sigurnim mjestom za život građanstva.
"Jedino na taj način, čini se, stvoriće se uslovi i za sveopšti društveni napredak i poboljšanje kvaliteta i standarda života u svim oblastima", zaključio je Borančić.

Intervju, Ammar Borančić, LP za Udruženje paraplegičara PG

Poštovani prijatelji.
Pred vama je razgovor sa gospodinom Ammarom Borančićem portparolom Liberalne partije Crne Gore. Tema razgovora je “Politika kao javna đelatnost i osobe sa invaliditetom“. Ovaj razgovor je nastavak dobre saradnje koje ima Udruženje paraplegičara Podgorica, sa Liberalnom Partijom Crne Gore.
Miranovic, Borancic
Udruženje paraplegičara Podgorice je osnovano 20. 02. 2002 godine i broji više od 250 registrovanih clanova. Članstvo čine osobe sa povredama kičme, oboljeli od đečije paralize, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i druga lica sa srodnim dijagnozama.
Misija Udruženja je: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje izuzetno teškog socijal-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integracija u društvene tokove.
Cilj Udruženja paraplegičara Podgorica je podizanje svijesti javnosti o pravima, potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom kao i poboljšanje ekonomsko socijalnih uslova života osoba sa invaliditetom kako na opštinskom tako i na državnom nivou.
Razgovor vodio član Upravnog odbora Udruženja paraplegičara Podgorica, Nebojša Miranović.
Zahvaljujući razumijevanju gospodina Ammara Borančića kao i rukovodstva Liberalne partije Crne Gore ovaj razgovor je postavljen na sajtu i facebook profilu Liberalne partije Crne Gore.