петак, 26. јул 2013.

Mladi LP sa djecom crnogorskih iseljenika: Zastave za uspomenu

Mladi Liberalne partije LP posjetili su danas djecu crnogorskih iseljenika koja pohađaju Ljetnu školu - “Crna Gora moja postojbina” na Ivanovim koritima.
“Nakon susreta sa organizatorima ljetnje škole, Mladi liberali su obišli radionice i interaktivne sadržaje koje pohađaju učesnici kampa i uvjerili se u veliko interesovanje za sadržaje koji djeci prezentuju jezik, kulturu i istoriju Crne Gore”, saopšteno je iz LP-a.

Mladi LP su organizatorima škole,  predstavnicima Centra za iseljenike i Zavoda za školstvo, predstavili svoje aktivnosti  na polju aktivne saradnje matice i dijaspore. Ovom prilikom predstavljena je i Deklaracija o dijaspori koju je LPCG predložila Skupštini na usvajanje.
“Djeci crnogorskih iseljenika iz cijele Evrope, Mladi LP su poklonili crnogorske zastave, koje će odnijeti u svoje države kao uspomenu na domovinu i lijepo druženje sa postojbinom”, saopšteno je iz LP.

недеља, 14. јул 2013.

Ljetnja škola mladih liberala 2013

Regionalna škola mladih liberala u organizaciji njemačke fondacije za slobodu - Fridrich Naumann održana je od 10. do 13. jula na Srebrnom jezeru u okolini Beograda.
Ljetnja škola koja svake godine okuplja sve mlade liberala iz regiona mjesto je đe se razgovaralo o svim aktuelnim problemima koji prate naše države u jeku ekonomske krize, klimatskih promjena i privrednih reformi.
Sa kolegama iz regiona, posebno Hrvatske, razgovaralo se o svim izazovima koji čekaju Crnu Goru na putu evropskih integracija kao i o kvalitetnim rješenjima kojima liberali i mladi ljudi mogu značajno doprinijeti svojim državama u tom procesu.
Posebno su značajna ikustva stečena od profesora i političara predavača (Ivan Despotovic, Oriano Otocanin, Ellen Madeker...) koja govore o prekograničnoj saradnji regiona, zajedničkim ekonomskim projektima i održivoj upotrebi fondova EU koje mogu doprinijeti kvalitetnijem i održivom ekonomskom i privrednom napretku naše države.

Mladi LPCG su na ljetnoj školi, tradiciono, sa kolegama iz susjednih država dogovorili zajedničke aktivnosti i druženja u narednom periodu koja će doprinijeti većoj vidljivosti i promociji liberalnih ideja i liberalne politike kako u njihovim državama tako i Crnoj Gori.

Neformalni dio škole

Ljetnjoj školi mladih liberala 2013 prisustvovali su pored gostiju iz EU i mladi predstavnici svih liberalnih stranaka iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Liberalna Partija Crne Gore- LPCG, ispred čijeg je podmlatka učestvovao u radu ljetnje škole predsjednik Mladih liberala Nikšića - Luka Vučinić.

четвртак, 11. јул 2013.

ISEEL i VVD u pośeti Mladim liberalima Crne Gore i LPCG

Rukovodstvo Liberalne partije Crne Gore i Mladih liberala Crne Gore, sastali su se sa ambasadorom Kraljevine Holandije, predstavnicima holandske liberalne partiije (VVD) i Mreže mladih liberala Balkana (ISEEL).
Na sastanku, koji je održan danas u Podgorici, poslanik vladajućih holandskih liberala Mark Verheijen, međunarodni sekretar Wouter Shroer i predśednik Mladih liberala Balkana i podpredśednik mladih Liberalne internacionale - Stanislav Anastasov, razgovarali su sa crnogorskim liberalima o evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona u svijetlu pristupa Hrvatske u EU. Oni su analizirali ulogu i doprinos liberala u tom procesu kao i naredne zajedničke aktivnosti na promociji liberalnih ideja.
Posebnu čast za Liberalnu partiju učinilo je i prisustvo Njegove ekselencije ambasadora Holandije g. Loran L. Stokvisa kojeg je predśednik upoznao sa istorijatom liberala u Crnoj Gori i procesom evropskih integracija naše države.
LPCG je ovom prilikom dogovorila dalju saradnju sa vladajućim holandskim liberalima, dok su Mladi liberali Crne Gore sa Mrežom mladih liberala Balkana utvrdili konkretne aktivnosti u narednom perodu na polju organizovanja treninga i seminara, kao i na polju međunarodne saradnje.
Ovim sastankom LPCG i Mladi LP još jednom su potvrdili da pripadaju porodici liberala Evrope i aktivno kreiraju njenu politiku a da je Crna Gora na sigurnom putu potpune potvrde svojeg evropskog duha i konačnog članstva u EU.