среда, 03. август 2016.

Odgovaraće svako ko je spreman da prijeti drugimaKodex.me: Kako komentarišeš sve učestalije prtijetnje preko društvenih mreža(poslednji slučaj prijetnje poslanicima Gegaj, Duković i Škrelja) i da li se one mogu sa virtuelnog prenijeti u realni svijet?
                                                        
Crnogorsko društvo nema razvijenu kulturu internet komunikacije pa se često portalii društvene mreže zloupotrebljavaju kao poligoni za sijanje mržnje, netrpeljivosti i agresije. Pojedinci koji to rade kasnije se, kada slučaj završi na sudu, obično izvinjavaju, kaju i mole za oproštaj što dovoljno govori o karakteru takvih prijetnji.  Anonimni profil omogućava pojedincima da iznesu ono za što nemaju kuraži da urade javno i stanu iza toga.