четвртак, 10. децембар 2015.

Regionalnu Deklaraciju ljudskih prava podržali i Mladi LPCG

Poštovani,
Građanska alijansa je povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava inicirala zajedničku Deklaraciju koju su potpisale stranačke organizacije mladih 12 političkih partija iz Crne Gore a koja tretira suštinska pitanja mladih u regionu sa posebnim akcentom na poštovanje ljudskih prava.
Građanska alijansa je, u saradnji sa partnerskim kancelarijama iz regiona je 2014 godine formirala regionalnu Mrežu podmladaka političkih partija koja ima za cilj da okupi strukture mladih u okviru partijskih organizacija oko univerzalnih demokratskih vrijednosti poput ljudskih prava, bez obzira na svoje političke ideologije i različita politička stanovišta. Ova Mreža ima za cilj da doprinese međusobnom povezivanju mladih u regionu, boljoj međusobnoj saradnji te pokretanju značajnih procesa koji su od suštinskog značaja za uspješnu buduću saradnju svih država Zapadnog Balkana.