петак, 28. јун 2013.

Mladi liberali : Jednaka prava za sve!
“Crna Gora kao država sa evropskom i demokratskom tradicijom koja teži da svoj društveni sistem uvede u moderne evropske tokove mora biti sigurno mjesto za život svih svojih građana i građanki” saopštili su povodom  Međunarodnog dana ponosa LGBT osoba Mladi LPCG. 

“Suština pravno uređene i liberalne države za koju se mi zalažemo jeste da slobodan pojedinac, sa svim svojim posebnostima, mora imati mogućnost da traga za ličnom srećom i slobodom, a mi kao društvo smo dužni da svakom čovjeku obezbijedimo jednake uslove i mogućnosti.”
“Odgovornost za taj proces leži na državi i njenim institucijama, zato danas snažno apelujemo da se u procesu pregovora o članstvu u EU, otvaranjem poglavlja 23. i 24, posebna pažnja mora obratiti na marginalizovane društvene grupe, odnosno na njihovu pravnu i društvenu jednakost sa takozvanom većinom , a jedna od njih jeste i LGBTIQ.”, navodi se u saopštenju,
“Tek tada, Crna Gora će biti slobodna i srećna država svih njenih ljudi, a svi zajedno posvetićemo se opštem progresu društva.”
“Mladi liberali Crne Gore su jedina organizacija mladih, a LPCG jedina stranka u Crnoj Gori, koja se konkretno i javno zalaže za jednakost svih građana Crne Gore, a time i LGBTIQ osoba.
Podsjećamo da je Liberalna partija prva i za sada jedina partija koja je ostvarila kontakt i dogovorila aktivnu saradnju sa aktivistima i dijelom NVO sektora koji se bavim ljudskim pravima LGBT osoba.”
Mladi liberali Crne Gore, 28.jun 2013.

Нема коментара:

Постави коментар